Nyheter

Coronaviruset- viktig information

Vi på Empati hemtjänst följer noga de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten har satt upp.

Vi har satt upp rutiner för att minska risken för smittspridning hos våra kunder och medarbetare. Vi uppdaterar och informerar våra kunder och medarbetare kontinuerligt. Vid minsta tecken på sjukdom hos medarbetarna ber vi de att stanna hemma.

Alla våra medarbetare och kunder har fått information om hygienrutiner och medarbetarna är noga med att använda skyddsutrustning såsom munskydd, handskar, engångsförkläde för att minimera risken för smittspridning.

Vi har en handlingsplan för om många av medarbetarna blir sjuka samtidigt och för hur vi ska prioritera arbetsuppgifterna i det läget för att säkerhetsställa att alla kunder får den omsorg de behöver.