Bli kund hos oss!

Vill du bli kund hos Empati hemtjänst? Så här går du tillväga:

1. Kontakta Haninge kommun för att lämna en ansökan. Kontaktinformation hittar du på Haninge.se

2. Du får välja den hemtjänst som du anser passar dig och möter dina behov.

3. Meddela biståndshandläggaren om vilken hemtjänst du vill gå vidare med.

4. Vi tar kontakt med dig när vi har fått information från biståndshandläggaren och börjar planlägga din hemtjänst efter dina behov och önskemål.