Tjänster

Empati Hemtjänst utför hemtjänst på uppdrag av Haninge kommun. Vi erbjuder omvårdnad och service för att underlätta din vardag. Insatserna syftar till att tillgodose hjälp med att sköta den fysiska och psykiska hälsan.

Omvårdnadsinsatser omfattar bla

  • Morgonhjälp
  • Måltidshjälp
  • Social måltidshjälp
  • Social ledsagning
  • Ledsagning till bokade vårdbesök mm

Serviceinsatser omfattar:

  • Inköp
  • Städ
  • Tvätt mm

Arbetssätt:

Vår värdegrund

Empati hemtjänst värdering är att behandla alla våra kunder med empati, respekt och omtanke. Detta är något alla i personalen tar med sig när de är med kunderna.

Våra värdeord

Empati- Vi möter människor med omtanke, respekt samt värdighet. Tillsammans bygger vi upp en omsorgsfull miljö.

Hopp- Vi vill inspirera och bidra till bättre hälsa och välbefinnande för alla våra kunder. Tillsammans kan vi skapa nya möjligheter.

Professionalism – Vi strävar alltid för att utvecklas och på bästa sätt möta människors behov.